Fritidskommittén


Arådalingar

Årsmöte och Angelikaloppet är in ställt på grund av smittorisk.

För att möjliggöra aktivitet både för vuxna och särskilt för barnen kommer vi att hålla alla kortare spår iordning veckan före och efter påsk.  5 och 10 km spåren spåras som vanligt.

Väl mött i spåren hälsar Fritidskommittén


© Arådalens samfällighet