Allmänt om Arådalen

Turiststationen

STF har från sommar 2010 tagit över Arådalens turiststation i egen regi, och kommer att driva den på liknande sätt som STF´s övriga fjällstugor. Titta gärna på hemsidan:www.stfturist.se/aradalen

Öppettider 2011 enl STF´s hemsida är 1/4-11 - 1/5-11 och 23/6-11 - 25/9-11

Skrivning om Arådalen på Wikipedia

Arådalen på Wikipedia.pdf

Grottmasen

Här kan du läsa dokumentation om Johan Erik Jakobsson som bosatte sig i en grotta mellan  Arådalen och Tossåsen, nedtecknat av Kjell Wåglin

© Arådalens samfällighet