Arådalens samfällighetsförening

Arådalens startsida

Nyheter

Dokument från tiden när Arådalen elektrifierades

Även om elektriciteten sedan en tid tillbaka är ett återkommande och tidvis utmanande samtalsämne, tar nog de allra flesta elektricitet lite för given. Att det dessutom är ett viktigt stöd för våra vistelser i Arådalen är otvetydigt, men i detta dokument kan man se att elektricitet till våra stugor i Arådalen fortfarande saknades så pass sent som1975

Resultat från strövtåget 2022 

  68    Emma, Qskar och Elsa Boson   Pris

    7    Ninni och Ulf                          Pris

  40    Ammi och Rolle                       Pris

110    Anette och Sture                     Pris

  91    Eva och Kurt                           Pris

  96    Monica och Gustav                  Pris

  44    Fam Wåglin                            Pris

  35    Elisabeth och Hans-Erik

  51    Helena och Sandra

Det är säkert fler som varit ute på kontrollerna men inte rapporterat in.

Jag kommer att göra ytterligare ett till nästa sommar med ett i stugområdet samt ett med en promenad på fjället till Östra Arådalen med osynliga kontroller, de kommer att pipa i din telefon då Du kommer inom 15 meter ifrån den.


Tack för intresset!

Lasse

Information om avfallshantering

Styrelsen informerar om avfallshantering och matavfallshantering samt om latrinhantering inom samfälligheten.

Nytt är att matavfall skall sorteras i särskilda avfallspåsar, som tillhandahålls av Bergs kommun, vilka ska slängas i de bruna kärlen i sopboden.

Matavfallskärl (ca 5 liter) och matavfallspåsar tillhandahålles av kommunen. Ett kärl/tomt och en bunt påsar hämtar Ni i sopboden. Kärl och påsar skall finnas från 19 oktober.

Tömning sker varannan vecka för både matavfall och övrigt.

Latrinhantering

Kommunen har separerat latrinavfall från avfallshanteringen så att från 1 maj bekostas den kostnaden av nyttjaren. Så alla som inte har tank, trekammarbrunn eller tillstånd att kompostera skall ställa sin tunna i containern vid sopboden.

Avgiften för tunnan 750 kr/st skall finansiera latrinavfallet. Inköpsställen kan Ni finna på hemsidan för Vatten och miljöresurs hemsida, länk ligger här

Tömning av containern sker genom avrop från samfälligheten.

Hemsidan uppdateras

Hemsidan uppdateras för närvarande mera genomgående, så ge gärna förslag eller återkopplingar via kontaktformuläret