Arådalens samfällighetsförening

Arådalens startsida

Nyheter

Vi har nu uppdaterat Arådalens hemsida och samtidigt flyttat den till ny adress. 

Från 2023-10-22 och frammåt kommer då alla uppdatering att ske på den nya 

hemsidan som du hittar på adressen aradalen.se

Lostigens vattenpump trasig

Tyvärr är vattenpumpen på Lostigen trasig efter ett missöde med en närgången traktor. 

Lagning är på gång men tills vidare hänvisas till någon av de andra pumparna.

Felaktig faktura från Vatten och Miljöresurs

Som säkert många medlemmar sett har det skickats ut en felaktig faktura från Vatten och Miljöresurs med grundavgifter för avfall gällande för hela Arådalen. Efter kontakt med Vatten och Miljöresurs beklagar de det inträffade och kommer att annullera de felaktigt utskickade fakturorna. För att vara säker på att ingen missas vill de att alla som fått den felaktiga fakturan ringer in till kundservice vilken nås mån-fre 9-12 på 010-251 53 15 

Dokument från tiden när Arådalen elektrifierades

Även om elektriciteten sedan en tid tillbaka är ett återkommande och tidvis utmanande samtalsämne, tar nog de allra flesta elektricitet lite för given. Att det dessutom är ett viktigt stöd för våra vistelser i Arådalen är otvetydigt, men i detta dokument kan man se att elektricitet till våra stugor i Arådalen fortfarande saknades så pass sent som1975

Information om avfallshantering

Styrelsen informerar om avfallshantering och matavfallshantering samt om latrinhantering inom samfälligheten.

Nytt är att matavfall skall sorteras i särskilda avfallspåsar, som tillhandahålls av Bergs kommun, vilka ska slängas i de bruna kärlen i sopboden.

Matavfallskärl (ca 5 liter) och matavfallspåsar tillhandahålles av kommunen. Ett kärl/tomt och en bunt påsar hämtar Ni i sopboden. Kärl och påsar skall finnas från 19 oktober.

Tömning sker varannan vecka för både matavfall och övrigt.

Latrinhantering

Kommunen har separerat latrinavfall från avfallshanteringen så att från 1 maj bekostas den kostnaden av nyttjaren. Så alla som inte har tank, trekammarbrunn eller tillstånd att kompostera skall ställa sin tunna i containern vid sopboden.

Avgiften för tunnan 750 kr/st skall finansiera latrinavfallet. Inköpsställen kan Ni finna på hemsidan för Vatten och miljöresurs hemsida, länk ligger här

Tömning av containern sker genom avrop från samfälligheten.