Arådalens samfällighetsförening

Arådalens startsida

Nyheter

Påskaktiviteter 2023

Påskafton 8 april

Angelicaloppet. Klockan 13.00 första start 14.00. Plats, vid kapellet. Stugstafett samt flera åldersklasser för barn. Börja re-dan nu att ”peppa” varandra till att bilda många stuglag. Alla deltagare bjuds på varm korv. Kaffe, saft och bulle till alla åskådare.

Påskdagen 9 april

  • 17:00 Påskgudstjänst i Arådalens kapell
  • Efter gudstjänsten bjuder Arådalens samfällighetsförening på kaffe
  • 19:00 Arådalens samfällighetsförening kallar till ordinarie årsstämma

Mera om aktiviteter och årsstämman finns att läsa i senaste Arådalsnytt nr 62 som du läser HÄR

Glenvägens vägsamfällighetsförening kallar till årsstämma

Glenvägens vägsamfällighetsförening kallar till ordinarie årsstämma, den 18 april. Klockan 19.00
Plats: Kövra Café i Kövra

Stämman behandlar stadgeenliga ärenden. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift dvs 500 kr/andelstal plus moms vilket blir totalt 625 kr. Den föreslagna avgiften innebär att vi budgeterar med ett underskott på ca 233 000 kr 2023 vilket tas av fonderade medel.

Mera information och om årsstämman finns att läsa i senaste Arådalsnytt nr 62 som du läser HÄR

Dokument från tiden när Arådalen elektrifierades

Även om elektriciteten sedan en tid tillbaka är ett återkommande och tidvis utmanande samtalsämne, tar nog de allra flesta elektricitet lite för given. Att det dessutom är ett viktigt stöd för våra vistelser i Arådalen är otvetydigt, men i detta dokument kan man se att elektricitet till våra stugor i Arådalen fortfarande saknades så pass sent som1975

Information om avfallshantering

Styrelsen informerar om avfallshantering och matavfallshantering samt om latrinhantering inom samfälligheten.

Nytt är att matavfall skall sorteras i särskilda avfallspåsar, som tillhandahålls av Bergs kommun, vilka ska slängas i de bruna kärlen i sopboden.

Matavfallskärl (ca 5 liter) och matavfallspåsar tillhandahålles av kommunen. Ett kärl/tomt och en bunt påsar hämtar Ni i sopboden. Kärl och påsar skall finnas från 19 oktober.

Tömning sker varannan vecka för både matavfall och övrigt.

Latrinhantering

Kommunen har separerat latrinavfall från avfallshanteringen så att från 1 maj bekostas den kostnaden av nyttjaren. Så alla som inte har tank, trekammarbrunn eller tillstånd att kompostera skall ställa sin tunna i containern vid sopboden.

Avgiften för tunnan 750 kr/st skall finansiera latrinavfallet. Inköpsställen kan Ni finna på hemsidan för Vatten och miljöresurs hemsida, länk ligger här

Tömning av containern sker genom avrop från samfälligheten.