Allmänt om Arådalen

Turiststationen

STF har från sommar 2010 tagit över Arådalens turiststation i egen regi, och kommer att driva den på liknande sätt som STF´s övriga fjällstugor. Titta gärna på hemsidan: www.stfturist.se/aradalen


Skrivning om Arådalen på Wikipedia

Arådalen på Wikipedia hittar du här


Elektrifiering av Arådalens stugor

Så sent som 1975 saknades fortfarande elektricitet till stugorna i Arådalen men i detta dokument kan du se skrivelsen med förslag från BTEA som sedan möjliggjorde elektrifieringen 


Grottmasen

Här kan du läsa dokumentation om Johan Erik Jakobsson som bosatte sig i en grotta mellan  Arådalen och Tossåsen, nedtecknat av Kjell Wåglin