Glenvägens samfällighet

Kallelse årsmöte för Glenvägen SFF

Glenvägens SFF kallar till 2023 års årsstämma onsdag 18 april kl 19.00, Kövra café, Kövra. Stadgeenliga ärenden. För ombud krävs fullmakt. Föreningen bjuder på fika.

Välkomna.

Styrelsen för Glenvägen SFF

Information om vinterväghållningen av Glenvägen

Som många troligen läst, i Aftonbladet, ÖP m.fl. tidningar, har det blivit svårare för enskilda vägar att hitta entreprenörer som är villiga att sköta snöröjningen. En orsak är Trafikverkets tydligare riktlinjer som gör det svårare för en entreprenör att ploga en enskild väg som ligger i anslutning till den statliga vägen. Ett exempel från Jokkmokk där plogbilen kör förbi den enskilda vägen under plogningen av den statliga vägen. När den turen är klar kör plogbilen tillbaka till den enskilda vägen för att ploga den. Sedan åter till startpunkten. Effekten blir att kostnaden för den enskilda vägen tredubblas på grund av lång framkörning. Uppgiven orsak är att staten inte kan subventionera den enskilda vägen.För Glenvägen gäller att säsongen 2017/2018 får vi då inte samma entreprenör som plogar Persåsvägen, vilket varit fallet tidigare. Efter många förfrågningar har vi till slut skrivit avtal med Grindes åkeri i Svenstavik. Grinde har uppdraget att ploga Svartåsenvägen. Om vi har tur innebär det en framkörning på ca 5 km. I sämsta fall blir det 45 km ( från Svenstavik). Hur effekten blir på kostnaden vet vi inte ännu men vi räknar med en kostnadsökning.För att kunna få till ett avtal har vi dessutom fått sänka kraven vad gäller jour under helgerna. Det kan innebära att det inte blir lika bra plogat under lördagar och söndagar. Eftersom postbilen ska upp till Glen tisdagar och fredagar ska vägen vara plogad senast kl. 11 dessa dagar. Övriga dagar finns ingen tidsgräns, dock ska plogning ske när snödjupet blir 7 cm eller efter det att snöfallet upphör.Så räkna med att det kan bli mer snö på vägen i vinter. Vägfogde är Thomas Johansson och det är han som i tveksamma fall ger entreprenören uppdrag att köra. Synpunkter på väghållningen lämnas till väghållaren (styrelsen), inte entreprenören.


Glenvägens Samfällighetsförening

Styrelsen